Absinthe - Soy Wax Melts
Almond Milk - Soy Wax Melts
Angel Kiss - Soy Wax Melts
Anjou Pear - Soy Wax Melts
Daisy - Soy Wax Melts
Energy - Soy Wax Melts
Lime Cooler - Soy Wax Melts
Mint Julep - Soy Wax Melts
Narcissist - Soy Wax Melts
Sage Flower - Soy Wax Melts
Sea Spice - Soy Wax Melts
Shoreline - Soy Wax Melts
Surf Side - Soy Wax Melts